top of page

Tanja Nijmeijer van guerrilla naar vredesproces


Zij was toch lid van de FARC? Dat waren toch terroristen?

Als dit je eerste gedachten zijn, dan kan ik je haar boek van guerrilla naar vredesproces van harte aanbevelen. In haar boek leert zij ons twee belangrijke lessen voor een goede dialoog:

1. Uitstellen van je oordeel is essentieel voor verbinding

2. Onderzoek het ogenschijnlijk irrationeel gedrag van de ander en begrijp de motieven


Tanja kwam door haar studie in contact met de armoede in Colombia. Na haar studie sloot zij zich in 2002 aan bij de FARC om tegen het Colombiaanse leger te vechten. Tijdens de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering in 2012 kwam zij als onderhandelaar in beeld. In een interview met het Parool vrijdag jongstleden zegt zij:

‘Eén ding is zeker: als de Colombiaanse regering destijds van menig was geweest dat ‘het terrorisme geen podium verdiende’, dan waren de vredesbesprekingen er in 2012 nooit gekomen. De essentie van een vredesproces is een dialoog beginnen tussen twee partijen die al jaren niet meer met elkaar praten en respect opbrengen voor elkaars beweegredenen, hoe moeilijk dat ook is voor sommigen onder ons.’


Juist door het oordeel uit te stellen kregen de vredesbesprekingen en de dialoog een kans!

De dialoog vraagt om begrip voor elkaar beweegredenen. Die krijg je als je bereid bent je in elkaar motieven te verdiepen. Je begrijpt dan dat bepaald gedrag vanuit het perspectief van je gesprekspartner logisch is. In haar boek zegt Nijmeijer het mooi: 'Een mensenleven is een opeenvolging van beslissingen en consequenties. Wat door de één als radicaal en onbegrijpelijk wordt bestempeld, is voor de ander niet meer dan een logische reeks van gedachten en handelingen'. Door als lezer het perspectief van Tanja in te nemen, begrijp je waarom het voor haar heel rationeel was om zich bij de FARC aan te sluiten.


Haar verhaal over het vredesproces toont dat respect de basishouding is in de dialoog. Respect heeft als doel de ander te begrijpen en begrip te kunnen opbrengen voor diens ideeën en standpunten. Ben je benieuwd naar het verhaal van Tanja Nijmeijer, dan kan ik je haar boek van harte aanbevelen: https://www.managementboek.nl/boek/9789048851812/tanja-nijmeijer-tanja-nijmeijer?affiliate=7592


Hoe maak jij je de twee lessen van Tanja eigen?

De psycholoog Daniel Gilbert ontwikkelde de theorie van geloven en falsificeren, gebaseerd op de ideeën van de zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza. Om een mening of standpunt van iemand echt te begrijpen, moet je beginnen met de intentie die mening te geloven. Dit begint met in het voorbeeld van Tanja te geloven dat zij vindt dat zij geen terrorist is. Door deze intentie sta je open voor het perspectief van de ander en zul jij je gesprekspartner beter begrijpen, dan wanneer je in je hoofd je oordeel al klaar hebt. Als je de ander echt begrijpt, pas dan kun je volgens Gilbert ervoor kiezen het idee te falsificeren.

Onderzoek vanuit oprechte interesse naar de visie, waarden, opinie en oplossingen van de ander, leidt dus tot verbinding en begrip. Je ziet de logica achter het gedrag en de ideeën van de ander, begrijpt welke waarden een rol spelen en dat het verschillende perspectieven op de werkelijkheid zijn. Door het lezen van haar verhaal begrijp je haar motieven en ontstaat er begrip voor de keuzes die zij maakte. Wederzijds begrip en gevoel van verbinding zijn essentieel om in dergelijke lastige kwesties verder te komen.


Welke gesprekken lopen bij jou niet goed omdat gesprekspartners zich onvoldoende verdiepen in elkaars standpunt of mening?


Ben je op zoek naar handvatten om hierin verandering te brengen?


Lees mijn boek over de dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S): https://www.managementboek.nl/boek/9789024446018/einde-discussie-roland-de-bruijn?affiliate=7592


Voor meer informatie over de dialoogmethode D2S:

Bezoek de website: www.d2s.info


Bel: 06-41563142

Comments


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page