top of page

Wat zeggen lezers over Einde Discussie

Liesbeth Hendriks

HR-manager bij Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.

Wat een inspirerend boek! Ik heb al veel management en communicatieboeken gelezen maar geen een waar ik zoveel uitgehaald heb. Fijn al die praktijkvoorbeelden. Ik heb eigenlijk aan alle praktijkvoorbeelden wel iets, steeds in andere context. Variërend van de “idioot” van een collega (maar soms zelf ook wel een beetje idioot) tot het luisteren en de juiste vragen stellen en het continu feedback geven, juist als iets goed gaat. Ik hoop ook dat collega’s gaan merken dat ik minder mijn gelijk wil halen en nieuwsgieriger ben naar hun ideeën  en beweegredenen omdat ik vaker de dialoog aan ga. Ik heb overigens niet de illusie dat ik het nu meteen beter doe maar ben erg  benieuwd of de online leeromgeving mij in dit proces kan helpen. 

Remco Bels

Director KPMG

‘De herkenning bij het lezen van Einde discussie is op sommige momenten pijnlijk groot.

Nieuw is het inzicht dat de auteurs verschaffen in de niet optimale resultaten van het toepassen van de bekende overlevingsstrategieën. Mooier nog presenteren zij een wijze waarop betere uitkomsten kunnen worden bereikt. Maak ook de stap van discussie naar dialoog. Toon leiderschap en grijp de kans op betere en innovatievere uitkomsten van de samenwerkingen die je aangaat. Dit boek geeft je de praktische handvatten om dit ook daadwerkelijk te realiseren: een aanrader!’

Pieter Kraaijeveld

Executive Interim Management, Business & Organizational Development, Energy, Utilities, Mobility, Transportation, Urban Development, Intense Infrastructure, Aviation & Rail

'In een tijd van toenemende polemiek is je in elkaar én elkaars standpunten verdiepen de enige weg voorwaarts. In Eind Discussie geeft Roland de Bruijn daar op pragmatische wijze, heldere handvatten voor. Hoe vanuit nieuwsgierigheid in dialoog te gaan en daardoor naar nieuwe perspectieven en nieuwe realiteiten te komen! Dit boek zouden we allemaal willen lezen!'

Paul Iske

Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Universiteit Maastricht, & Chief Failure Officer, Instituut voor Briljante Mislukkingen. Voormalig Chief Dialogues Officer, ABN AMRO Bank

‘In de complexe en dynamische wereld waarin we leven, kunnen problemen niet opgelost worden door vanuit slechts één perspectief te kijken. Denk aan de parabel van de olifant die door zes geblinddoekte mensen wordt betast. De eerste voelt een poot en denkt dat het om een boom gaat. De tweede pakt de slurf en vermoedt een slang. Weer een ander drukt tegen de buik en zegt dat het een muur is. Pas wanneer ze hun waarnemingen delen en combineren, komt de olifant “tevoorschijn”. Pas in het collectief verschijnt de ware aard van het onderwerp. Dit verschijnsel heet emergentie. Voor mij is de dialoog een instrument om wederzijds begrip te creëren, kennis en ideeën te delen en vermenigvuldigen. Hiermee is de dialoog als instrument om complexe vraagstukken aan te pakken, superieur ten opzichte van discussies en debatten, waar men probeert het “beste” standpunt te bepalen, terwijl dat vaak dus helemaal niet bestaat. Het gaat om de combinatie. Het is pure winst dat voor die dialoog nu een concrete methode bestaat. De auteurs van Einde Discussie hebben een meer dan geslaagde poging gedaan om de dialoog voor iedereen mogelijk te maken en dat kan een grote bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken: thuis, in organisaties en in de hele maatschappij!'

Margo Kerkhof

Manager Rijksoverheid

‘Ik las dit boek en realiseerde me waarom ik aan sommige samenwerkingen zoveel plezier heb beleefd. Onbewust paste ik (delen van) de D2S methode toe. Met de inzichten, inspiratie, concrete handvatten en praktische voorbeelden uit dit boek, kan ik nu veel bewuster aan de slag. Het boek geeft me energie om dit al lerend uit te proberen!’ 

Maarten van Beek

HR Directeur voor ING, en Toezichthouder bij o.a. de Nederlandse Publieke Omroep, Cordaid en het UAF

‘Nederland is wereldberoemd om haar poldermodel. De Polder heeft ons sinds de doorbraak met het eerste sociale akkoord in 1982 veel gebracht, maar vertoond meer en meer barstjes. Niet de discussies, maar de kwaliteit van de inhoud en oplossing moet centraal staan. In Einde discussie vind je een methode en handvatten om bij ingewikkelde problemen tot (nieuwe) oplossingen te komen door verschillende perspectieven (en tegenstellingen) te integreren. Het gedachtengoed beschreven in Einde discussie kan ons Polderdenken moderniseren en haar impact vergroten.’

Nynke Faber

trainer/coach in communicatievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, studieloopbaanbegeleider Hanzehogeschool

‘‘Einde discussie is meer dan een boek over leiderschap. Het is een manier van denken en kijken naar de wereld die ruimte biedt voor ieder individu en zijn denkwijze/kijk op de werkelijkheid. Door de concrete en herkenbare voorbeelden en uitwerkingen krijg je een idee hoe je dit toe kunt passen in de praktijk. Het is niet een truc die je doet, maar doet juist een aanspraak op je authenticiteit en die van de ander. De basis gaat uit van luisteren naar elkaar en je oordeel uit te stellen. Openstaan voor elkaars zienswijze en hierin op zoek gaan naar mogelijkheden. Dit boek leest als een trein! Geschikt voor iedereen die leiding wil nemen over zijn eigen handelen en samen met anderen tot mooie resultaten wil komen.’ 

Peter van Bergen

Change Manager ABNAMRO Trainer coach

‘Als professional in het bankwezen merk ik elke dag weer hoe belangrijk het is om goed samen te werken en toch telkens weer te ervaren dat de boodschap die is verstuurd anders wordt geïnterpreteerd dan bedoelt. Met alle gevolgen van dien.

Het puzzelstukje dat ik miste heb ik gevonden in Einde discussie. De eerste vraag die Roland mij stelde was: Hoe neem jij de verantwoordelijkheid om door te denken bij tegenstellingen?

Dit was de start voor het lezen van dit boek en de start om door te denken wanneer het nodig is. De resultaten zijn er naar. Projecten verlopen soepeler en samenwerking gaat beter. Vandaar dat ik dit vlot geschreven boek kan aanraden aan elke professional die zijn of haar manier van communiceren naar een hoger niveau wilt tillen.’

Myriam Keijzer

Manager HR Catalyze-Group

‘De dialoogmethode Dialogue to Synergize lijkt simpel, maar is grondig uitgedacht en wordt uitgebreid toegelicht. Daardoor zet de methode je als lezer aan het denken en maakt het je bewust van situaties en gesprekken die je achteraf gezien ook anders had kunnen insteken. Dit boek is een aanrader voor eenieder die vanuit nieuwsgierigheid, onderzoekende en open houding het beste uit gesprekken wil halen en daarmee samenwerkingen wil bevorderen. Kortom een boeiend boek dat niet in de kast verdwijnt maar dat ik nog regelmatig als naslagwerk zal raadplegen'.

Cor Honkoop

Managing Director Texelse Bierbrouwerij B.V.

‘Ik zou willen dat ik de wijsheid en het pragmatisme in Einde Discussie in het begin van mijn carrière tot mij had kunnen nemen. Dit zou me veel ergernis, blokkades en frustratie hebben bespaard. Én het zou me sneller een effectievere leider hebben gemaakt. Leiderschap door dialoog, makkelijker gezegd dan gedaan; dit boek helpt je op weg’.

Margriet Bokhorst

Strategisch adviseur BLdP

‘Einde discussie is een boek met waardevolle inzichten en praktische handvatten over hoe we de dialoog kunnen aangaan om een discussie te voorkomen. Voor mij ligt een belangrijke sleutel in het onbevooroordeeld naar elkaar luisteren. Dat wil zeggen, luisteren zonder aannames te doen en zonder invullen op basis van eigen ervaringen. Ik gun het iedereen om eens kritisch te kijken naar de gesprekken die je voert. Als je voelt dat het beter kan, dan gaat dit boek je gegarandeerd helpen.’

David Kok

Managing consultant KINASE en culture advisor Shoshin Advisory

‘Roland en Fons beschrijven op prikkelende wijze het belang van een van de leadership superpowers van nu: het vermogen om door het bewust inzetten van de dialoog samen verder te komen. Met een heldere mix van theorie en praktijk nemen zij je mee langs het hoe, wat en waarom van de zijn dialoog-methode en dat maakt het boek – voor dit krachtige, maar in de weerbarstige praktijk van alledag absoluut onderbenutte onderwerp – voor elke (zelf)leider uiterst nuttig. Een aanrader!’

Klaas Pool

Directeur Pool Management & Organisatie (organisatie- en veranderkundige /

auteur Een bestuurder moet vooral niet sturen)

‘Met dit zeer leerzame en plezierig leesbare boek zet Roland je voortdurend aan tot zelfreflectie: “Hoe stel ik mezelf op bij tegengestelde meningen? Ga ik de discussie aan of probeer ik met oprechte belangstelling te luisteren en ben ik echt nieuwsgierig naar wat een ander drijft”. Het boek staat vol met praktische handreikingen die kunnen helpen om het beste in elkaar naar boven te halen. Dialogue to Synergize: Een uitstekende basis voor organisatieontwikkeling!'

Marit van Bergen

Organisatieadviseur | Verandermanager | Facilitator | Arbeids- en Organisatie Psycholoog KPMG

'Gregory Bateson zei het al: “Wisdom comes from people sitting together truthfully discussing differences- without the intent to change them.” In hun boek Einde Dialoog werken dB en T deze grondhouding stap voor stap heel praktisch uit zodat je het zelf kunt waarmaken in de praktijk. Onze huidige wereld van steeds scherpere tegenstellingen schreeuwt om deze verbindende, verdiepende en bovenal creatieve aanpak'.

Arvid Bult

Executive coach

 ‘In een tijdsbeeld dat bolstaat van tegenstellingen, biedt dit boek een zeer intelligent uitgedacht antwoord. Helder uitgelegd, luchtig geschreven. Het boek toont een hoge informatiedichtheid en ademt de enorme ervaring van beide auteurs. Een absolute aanrader voor iedereen in leiderschapsposities, die waarde wil creëren uit tegenstellingen.’

Hans Rothweiler

COO Top Employers Institute

‘Ik gun het iedere professional in een organisatie te werken die Dialogue to Synergize (D2S) wil omarmen. Ben ervan overtuigd dat door D2S toe te passen zowel professionals als organisaties succesvoller, innovatiever en met meer plezier invulling geven aan hun ambities. Verrijkend voor mij als professional en zeker ook als mens. Zelf regelmatig het doordenken toegepast en het is verbluffend te zien wat voor schitterende resultaten dit al heeft opgeleverd. Fijn dat er nu ook een online-omgeving is om aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen van de diverse bekwaamheden. Hopelijk snel in het Engels beschikbaar.

Ine Frings-v.d. Spijker

Partner Boer & Croon

‘Langzaam maar zeker werd ik dit boek ingezogen en ging ik steeds meer aantekeningen maken. Dankzij Einde Discussie weet ik nu beter hoe je alle overwegingen op tafel kunt krijgen en een echte dialoog voert.’

Ruud van den Eijnden

 ‘Een overtuigend pleidooi om via de dialoog nieuw leiderschap vorm te geven. Einde Discussie geeft zowel diepere inzichten als praktische handvatten om de dialoog echt aan te gaan. De online leeromgeving is een waardevolle aanvulling, die stimuleert om direct te reflecteren en de theorie toe te passen. Roland de Bruijn maakt duidelijk dat “dialoog” een werkwoord is, en dat dit start bij jezelf.’

Wouter Hommes

‘Er wordt vaak gezegd: “Een goede discussie moet je nooit uit de weg gaan”. Dit boek geeft voor mij een vernieuwde zienswijze hierop. Een dialoog in plaats van een discussie brengt het gesprek meer diepgang en geeft nieuwe inzichten, waardoor je bijvoorbeeld meer open staat voor nieuwe ideeën. In Einde discussie staat de methode Dialogue to Synergize (D2S) centraal. Deze methode geeft de lezer veel handvatten welke je direct kunt toepassen in de praktijk. Door de combinatie van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke literatuur is dit boek een aanrader voor iedereen die meer diepgang wil in zijn gesprekken.'

Eric Verduyn

Directeur Onderwijs en Innovatie NCOI

‘In tijden waarin de gepolariseerde discussie hoogtij viert is dit boek over redelijke dialoog met zijn concrete handvatten meer dan welkom. Gewoon een heel goed boek. En iedereen die er anders over denkt … nou ja. Einde discussie.’

Jan Siebers

Onderzoeker en Ontwerper Design Intelligence Hogeschool van Amsterdam

'Einde discussie' is een prachtige handreiking om verschillen te laten samenkomen in nieuwe inzichten. Als ontwerper herken in het samenbrengen van verschillende concepten tot één goed ontwerp. ’Einde discussie’ laat mij zien dat ook het leidinggeven gebaad is bij de ontwerpersaanpak. Inspiratie voor iedereen die een goede team spirit nastreeft.'

Mathijs de Boer

Business Development Manager NCOI Groep

‘Ik zie dat veel organisaties streven naar een zogenaamde “feedback friendly culture”. Het boek van Roland leert mij dat het voeren van een constructieve dialoog misschien wel de opmaat vormt naar zo’n cultuur. In zijn boek laat hij op inspirerende wijze zien waarom dat zo is en hoe je dat in de praktijk aanpakt.’

Ruud Kuipers

Opleider/supervisor/onderzoeker & vicevoorzitter Verpleegkundige staf Martini Ziekenhuis

Roland en Fons geven in hun boek een uitdaging, die eenmaal opgepakt, tot een meer gewenste uitkomst kan leiden in het dagelijkse- en werkzame bestaan van mensen. 

Namelijk, 'de productieve dialoog'. Daarmee nodigen beide schrijvers mensen uit om (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen/behoeften te bespreken in plaats van elkaar langs figuurlijke meetlatten te leggen. 

Over de meetlatten wordt beschreven dat we in gesprekken eerder geneigd zijn anderen de maat te nemen. Bewust of onbewust toetsen we mensen aan onze normen, waarden en zodra iemand hiervan afwijkt, ontstaat er spanning. 

Vanuit evolutionair perspectief wordt dit opgevat als 'gevaar'. Met als gevolg dat we in oude denkreflexen schieten en ons communicatie gedrag baseren op vechten, verstarren of vluchten.

 

De uitdaging die Roland en Fons geven is dat we de aangeboren reflexen bij 'spanning', tegemoet treden als kans om ideeën, visies et cetera van andere te laten bijdragen aan gespreksdoelen en ontwikkeling van onszelf. 

Hoe dit gezamenlijk kan worden bereikt wordt helder beschreven vanuit het praktijkmodel: Dialogue to Synergize (D2S).

 

Het boek is een aanrader voor organisaties en mensen die vooruit willen. Via productieve dialogen kan dit worden gewaarborgd en versterkt. Wie pakt de uitdaging op?

bottom of page