top of page

Kansen benutten met de dialoog

We willen wel een einde maken aan die eeuwige discussies, maar om hier in de praktijk inhoud aan te geven, is echter nog een heel ander verhaal. Ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat we tegenwoordig minder goed naar elkaar luisteren. Terwijl volgens driekwart van de mensen een goed gesprek juist nodig is om een weloverwogen mening te vormen[1]. Nederlanders ventileren te makkelijk hun eigen mening, zonder zich te verdiepen in andere standpunten en belangen, vindt ruim driekwart.

Deze onderzoeksgegevens zijn hoopgevend voor de dialoog. We realiseren ons dus dat we vaker naar elkaar zouden moeten luisteren en ons verdiepen in elkaars standpunten.

 

De praktijk leert echter dat we het buitengewoon ingewikkeld vinden om het gesprek aan te gaan met mensen met een andere mening of ideeën. Omdat we nog niet écht goed zijn in gesprekken voeren, missen we kansen om vooruitgang te boeken en problemen op te lossen. 

[1] Dit zijn twee uitkomsten van het onderzoek dat marktonderzoeksbureau Motivaction verrichtte in februari 2019 in opdracht van de aspirant publieke omroep Human. https://www.human.nl/luistermarathon/lees/onderzoek.html

Wil jij weten wat onze dialoogmethode, Dialogue to Synergize kan bijdrage aan het succes van jouw organisatie?

Laat het ons weten via mail:

roland@d2s.info

                                                                                        Bel voor een persoonlijk gesprek:          +31(0)641563142

Kansen voor Dialogue to Synergize (D2S) in de praktijk

img005_edited.jpg

Het dagelijks gesprek

De meeste kansen om vooruitgang te boeken en problemen op te lossen missen we in het dagelijks gesprek. Bij meningsverschillen gaan we in discussie of geven we elkaar (dwingende) adviezen in plaats van te luisteren en ons te verdiepen in elkaars standpunten.

img003_edited.jpg

Diversiteit en inclusiviteit

Inclusiviteit is meer dan verschillen herkennen en accepteren. Het vraagt om nieuwe gespreksvaardigheden en een andere manier van samenwerken.

img002_edited.jpg

Ontwikkelen van zelfregie

Succesvol invoeren van zelfregie vraagt om structuur en sturing. Het is een ontwikkelproces van zowel professionals als hun leidinggevenden.

img004_edited.jpg

Kiezen voor leiderschap

Het antwoord op de vraag 'Wie was jouw beste leidinggevende en waarom?' geeft zicht op waar het bij leiderschap in essentie om draait. 

img001_edited.jpg

Performance management met focus op talenten

Klassieke top-down gesprekken zijn niet langer effectief en een andere, meer gelijkwaardige manier van samenwerken is nodig om succesvol te zijn.

Welke kansen missen jij en je team?

Bovenstaande voorbeelden komen uit onze eigen praktijk. Hiermee willen wij niet de suggestie wekken dat dit de belangrijkste zijn. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van de stelling dat organisaties kansen missen, omdat we niet goed met elkaar het gesprek aangaan. Welke kansen missen jij en je team? Bekijk daarom de komende tijd de gesprekken die je voert eens vanaf een denkbeeldig balkon. Hoe is de interactie? Hoe goed luister jij? Hoe goed luistert jouw collega? Interessant wordt het vooral op die momenten dat je het met iemand oneens bent! Wat is dan je primaire reactie?

Is jouw primaire reactie op iets waar je het niet mee eens bent… ‘ik ben het niet met je eens, omdat…..’ en ga je de ander uitleggen hoe het wel zit.

Of is jouw primaire reactie ‘volgens mij begrijp ik je niet helemaal, leg eens uit wat je bedoelt met….?’

In veel gesprekken gebeurt het eerste. Vervolgens krijg je een tegenreactie en legt je gesprekspartner ook uit hoe de wereld in elkaar zit. Het gevolg is vaak een discussie waarin je elkaar op basis van gezichtspunten en argumenten probeert te overtuigen en waarin over het algemeen slecht naar elkaar geluisterd wordt. Dit soort gesprekken zijn vaak onbevredigend, omdat je geen vooruitgang boekt en je veel energie verliest.

Doe de D2S zelfevaluatie
en toets je zelfbeeld bij je collega's

De weg naar de productieve dialoog begint ermee dat je je eigen manier

van communiceren tegen het licht houdt en beoordeelt op effectiviteit.

Willen jij en je team leiderschap tonen door de dialoog?

Onze methode Dialogue to Synergize hebben wij ontwikkeld vanuit onze missie om de (eeuwige) discussie in Nederland te vervangen door de dialoog. Hier streven wij naar omdat we geloven dat je met D2S het beste in elkaar naar boven haalt, innovatieve manieren vindt om grote uitdagingen het hoofd te bieden en minstens zo belangrijk, samenwerken een stuk vitaler maakt. D2S leert je in gesprekken de regie te voeren en spanning op een positieve en productieve manier te gebruiken. Het betekent dat je meer verantwoordelijkheid neemt voor de woorden die je kiest en de impact die zij hebben. Het is een vorm van leiderschap waarmee je niet alleen sturing geeft aan jezelf, maar waarmee je ook je gesprekspartners aanzet tot een meer bevredigende en productieve manier van communiceren.

You may find your conversation skills above average. Why do you think this?

To ensure that you do not suffer from a blind spot or self-overestimation, we challenge you to the following test:

Met Dialogue to Synergize voer je de regie in gesprekken en gebruik je spanning
op een positieve en productieve manier

Ja, ik wil de verschillen in mijn team benutten en samen te werken aan ontwikkeling en innovatie.

Praktijkvoorbeeld:

In discussie op zoek naar de beste marktbewerkingsstrategie

Een salesteam voerde een discussie over hun marktbewerkingsstrategie en was verdeeld in twee kampen. Het ene kamp geloofde heilig in het schaalbaar maken van de dienstverlening. Het andere kamp was overtuigd van de meerwaarde van klantgerichtheid met meer ruimte voor flexibiliteit. Dit of/of-denken mondde uit in een discussie waarin de argumenten over tafel vlogen, maar men niet naar elkaars argumenten luisterde. Beide kampen verweten elkaar starheid en een gebrek aan openheid van geest.

Iedereen werd er moedeloos van en om de impasse te doorbreken, waren de kampen bereid om water bij de wijn te doen. Als je dit letterlijk neemt, dan begrijp je direct dat dit jammer is van de wijn en vertroebelend voor het water. Het en/en-denken leidde tot een compromis waarin zoveel mogelijk werd gestreefd naar schaalbaarheid, maar er wel ruimte moest zijn voor maatwerk voor een select aantal klanten. Het resultaat: niemand was echt gelukkig met de uitkomst maar wel blij dat het gedoe en de discussie achter de rug waren.

In kolom hiernaast lees je hoe dit team met Dialogue to Synergize een nieuw perspectief kreeg op de beste marktbewerkingsstrategie. De Doordenkvragen zorgen dat beide kampen zich met elkaar verbinden en elkaar perspectieven gebruiken om tot een betere oplossing te komen.

Praktijkvoorbeeld:

In dialoog op zoek naar de beste marktbewerkingsstrategie

Een salesteam voerde een gesprek over hun marktbewerkingsstrategie. Er waren twee perspectieven: het schaalbaar maken van de dienstverlening aan de ene kant en klantgerichtheid met meer ruimte voor flexibiliteit aan de andere kant. Dankzij een goede dialoog vanuit het besef dat de wereld niet zwart-wit is, konden deze perspectieven naast elkaar bestaan. Het resultaat van de gedachtewisseling was dat alle teamleden een goed beeld hadden van beide perspectieven en hun inherente voor-en nadelen. Het team besefte hierdoor heel goed dat ze door een keuze te maken voor het ene perspectief ten koste van het andere, automatisch de voordelen van het alternatief zouden verliezen. Met standaardisatie zonder flexibiliteit loop je het risico dat klanten zich een nummer voelen, omdat er geen rekening wordt gehouden met hun individuele behoeften. Andersom zorgt flexibiliteit zonder standaard ervoor dat je het risico loopt dat er willekeur ontstaat en je niet profiteert van best practices. De Doordenkvragen uit de D2S stimuleerden dit team om de ogenschijnlijk tegengestelde waarden van standaardisatie en flexibiliteit te integreren:

  • Hoe kunnen wij door uitzonderingen toe te staan onze standaard verbeteren?

  • Hoe kunnen wij door te standaardiseren onze dienstverlening verbeteren?

Dankzij doordenken betrad het team een nieuw terrein met ongekende mogelijkheden. Het resultaat: met een nieuwe, verwachtingsvolle energie kon het team op zoek gaan naar innovatieve oplossingen.

Contact

THTlogo.png
Boek als logo.png

Zijlstaat 47

2011 TK Haarlem

+31(0)6 415 631 42

roland@d2s.info

contact
bottom of page