top of page

Praktijkvoorbeeld: Een goed gesprek

Martijn, financieel directeur: ‘Het laatste gesprek dat voor mij de kenmerken van een echte dialoog had, was vorige week met mijn collega die verantwoordelijk is voor HR. We waren het erover eens dat onze samenwerking niet altijd even soepel verloopt en hadden afgesproken om dit tijdens een wandeling te bespreken. Ik geloof er zelf in dat een andere omgeving een positieve impuls kan geven aan lastige gesprekken. Het gesprek kwam wellicht een beetje moeizaam op gang, maar de stiltes waren door het wandelen niet pijnlijk en gaven ons de gelegenheid om de situatie onder woorden te brengen. Het was een fijn gesprek, omdat we allebei bereid waren naar elkaar te luisteren en echt te willen begrijpen wat de ander dwars zat. Door de rust in het gesprek en omdat we een oplossing voor onze moeizame samenwerkingssituatie niet wilden afdwingen, kregen we door de uitwisseling van onze perspectieven beter zicht op wat er nu echt speelde. We begrepen de situatie niet alleen beter, maar begrepen van elkaar ook welke behoeften in de knoop komen tijdens onze soms heftige discussies. In het gesprek voelde ik me echt verbonden met mijn collega. Door het inzicht raakten we ook geïnspireerd om het echt anders aan te pakken. Als ik er zo over nadenk, kan mijn werk er een stuk leuker op worden als ik vaker dergelijke gesprekken kan voeren. Helaas lukt het me regelmatig niet om gesprekken waarin ik met iemand echt van mening verschil, naar dit niveau te tillen. Ik sta dan te veel op scherp, heb niet de rust om de ander echt te begrijpen en stel aspecten waar ik het niet mee eens ben, direct ter discussie. Hoe kan ik mijzelf bekwamen om juist in dit soort situaties kiezen voor de dialoog?’

Training

Coaching

D2S biedt een praktische dialoogmethode waarin professionals en hun leidinggevende een nieuwe mindset en praktische dialoogvaardigheden ontwikkelen. Einde discussie! werkt volgens het principe van ervarend leren. Leren door te doen waarin vraagstukken uit de praktijk van deelnemers centraal staan. Veel oefenen, concrete feedback en direct toepasbare tips.

Met D2S leren deelnemers een meningsverschil of een verschil van inzicht in de praktijk te benoemen als een dilemma op basis van verschillende positieve perspectieven. Door de waarden van de verschillende perspectieven te analyseren, groeit het inzicht dat met integratie van perspectieven veel meer winst is te behalen. D2S geeft concrete handvatten om dit gezamenlijk denkproces succesvol te doorlopen.

D2S heeft verschillende trainingsprogramma's waarin met de dialoog een verschil gemaakt kan worden:

- Executive programma Dienend Leiderschap

- Persoonlijk Leiderschap en Zelfregie voor professionals

- Van Diversiteit naar Inclusiviteit

- Communicatie en samenwerken in (interculturele) teams

- Performance management nieuwe stijl

D2S werkt volgens de principes van oplossingsgerichte coaching. Tijdens de intake word je gecoacht je persoonlijke vraagstuk helder te formuleren en je ambitie concreet te maken.  

Het contract dat jij sluit is een gezamenlijke zoektocht met je coach om geformuleerde doelen te bereiken. D2S vormt hierbij een inspirerend kader.

De expertise van D2S ligt op het vlak van: (interculture) communicatie en samenwerking, persoonlijk leiderschap,  leidinggeven aan professionals en diversiteit & inclusiviteit.

De coach zorgt de ene keer voor verdieping en de andere keer voor verbreding van het perspectief. Stap voor stap wordt duidelijk welke ontwikkeling nodig is.​ De gesprekken zijn er op gericht het eigen denken in relatie tot het vraagstuk te doorgronden. Zelfwaarneming geeft de mogelijkheid het eigen denken te evalueren en daar waar nodig meer samenhang te geven. Coherentie in denken en doen, leidt vaak tot het bereiken van de geformuleerde doelen. In de eindfase van jouw coachtraject ligt de focus op het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte die nodig is voor een duurzaam resultaat.

Wil jij weten wat Dialogue to Synergize kan bijdrage aan de voortgang van belangrijke vraagstukken en projecten
binnen jouw organisatie?

Hoe kunnen wij je helpen?                                       roland@d2s.info

                                                                                       

Bel voor een eerste kennismaking                         +31(0)641563142

bottom of page