top of page

Dialoog als beslissende schakel

In ons boek Einde Discussie Leiderschap door dialoog stellen wij, Roland de Bruijn en Fons Trompenaars dat we kansen missen op voortgang, ontwikkeling en innovatie omdat we niet echt goed zijn in communiceren en samenwerken. Onze dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S) geeft je een concrete aanpak om dit wel te worden.

Ga jij in discussie of kies je voor de dialoog?

Het is totaal niet je bedoeling en toch gebeurt het je keer op keer: je raakt verzeild in een discussie die nergens toe leidt. Of je houdt je mond maar om die discussie juist te voorkomen. Herkenbaar?

 

Wil jij door jouw manier van communiceren meer leiderschap tonen?

Met behulp van Einde Discussie en de online-leeromgeving leer je tijdens gesprekken succesvol de regie te pakken, verschillende meningen te onderzoeken, ogenschijnlijke tegenstellingen te integreren en sturing te geven aan ontwikkeling en innovatie.

 

Met de unieke Dialogque to Synergize methode (D2S) leer jij hoe je:

- jezelf onderscheidt door een vorm van leiderschap waarmee je niet alleen sturing geeft aan jezelf, maar ook je gesprekspartners aanzet tot een productieve dialoog

- kansen benut door niet te denken in tegenstellingen of compromissen, maar je hoofd vrij te maken voor een nieuwe verbindende manier van denken: het doordenken

- je gezond verstand niet meer laat kapen, zelfs als de spanning hoog oploopt

- de complexe werkelijkheid beter gaat begrijpen door je vecht-vlucht-reflex te vervangen door de betrokken-nieuwsgierigheid-reflex

- met het strak-los-strak-samenwerkingsmodel (p. 171) collega’s coacht naar hogere prestaties

- diversiteit in denken en doen benut om ongekende oplossingen tot stand te brengen

Gratis sneak preview

Boek LinkedIn_edited.jpg

Meld je aan en ontvang gratis:

1. E-book Einde Discussie (Samenvatting)

2. Zelfevaluatie Dialogue to Synergize

Leiderschap door dialoog

D2S stimuleert je niet te denken in tegenstellingen (of/of denken) of compromissen (en/en denken), maar je hoofd vrij te maken voor een nieuwe manier van denken: het doordenken. Met doordenken betreed je namelijk een nieuw terrein met ongekende mogelijkheden. Het betekent dat je tijdens gesprekken de regie pakt, dat je verschillende meningen onderzoekt, dat je ogenschijnlijke tegenstellingen integreert en dat je tot een veel productievere samenwerking komt.

Benut een verschil van mening

boek fig impact.png

Ecologie

Economie

Aan de ene kant maken steeds meer mensen zich zorgen over het klimaat. Aan de andere kant staan mensen die het wel graag haalbaar en betaalbaar willen houden

Een voorbeeld

Door de belangen van economie en ecologie tegenover elkaar te plaatsen, belanden we in discussies die ons tot nu toe niet de gewenste slagkracht hebben opgeleverd. Door te kiezen voor D2S ontstaat er een denkruimte waarin de ogenschijnlijk concurrerende waarden economie en ecologie elkaar kunnen versterken. De volgende vraag stimuleert ecologen tot doordenken in plaats van discussiëren: Hoe kunnen we door te investeren in de economie ons klimaat verbeteren? Het antwoord leidt ons naar duurzame vernieuwing, groene banen en een beter leefmilieu. De volgende vraag stimuleert economen tot doordenken in plaats van discussiëren: Hoe kunnen we door te kiezen voor klimaat onze economie stimuleren? Het antwoord leidt ons naar duurzame vernieuwing, groene banen en een beter leefmilieu. Op deze manier verbind je mensen en bedrijven die zich zorgen maken over het milieu met mensen en bedrijven die zich zorgen maken over hun financiële positie’.

D2S is een vorm van leiderschap waarmee je niet alleen sturing geeft aan jezelf, maar waarmee je ook je gesprekspartners aanzet tot een meer bevredigende en productieve manier van communiceren. D2S leert je je eigen meningsverschillen op een positieve en productieve manier te gebruiken. Je benut hierin elkaars capaciteiten voor het vinden van innovatieve oplossingen en maakt de samenwerking een stuk vitaler. Het boek daagt je hiertoe uit en de online leeromgeving bij het boek ondersteunt je om jouw gesprekken naar dit hogere niveau te tillen.

Kies jij als professional ook voor D2S?

Discussie

 • oordelen​

 • aanvallen

 • mening verdedigen

 • zwart-wit denken gericht op actie

 • antwoorden staan centraal

 • zelf bedachte oplossingen verkopen

 • adviseren

 • elkaar fouten verwijten

 • stagnatie

Dialogue to Synergize

 • opschorten oordeel

 • onderzoeken en toetsen

 • kritisch redeneren

 • doordenken gericht op inzicht

 • vragen staan centraal

 • nieuwe oplossingen laten ontstaan

 • coachend samenwerken

 • leren van fouten

 • ontwikkeling en innovatie

Welke kansen missen jij en je team?

Je mist kansen in alle gesprekken waarin jij of je collega's het lastig vinden om constructief met een verschil van mening om te gaan. Dit zijn gesprekken die één of meerdere kenmerken hebben uit het lijstje Discussie en veel weg hebben van een wedstrijdje touwtrekken. Over het algemeen wordt er in zo’n ‘gesprek’ slecht naar elkaar geluisterd. Het zijn vaak onbevredigende gesprekken, omdat ze je veel energie kosten maar nauwelijks vooruitgang opleveren.

Boek fig 1 touwtrekken met handen kopie_edited.jpg
Op deze site geven wij een aantal voorbeelden uit onze eigen praktijk die duidelijk laten zien waar mensen en organisaties kansen laten liggen door niet goed met elkaar in gesprek te gaan. De voorbeelden zullen je helpen om in je eigen werkomgeving sneller die situaties te herkennen waar kansen blijven liggen.

Waar sta jij nu?

Denk eens terug aan de laatste situatie waarin je met iemand sterk van mening verschilde. Wat kenmerkte het gesprek:

1. Uitleggen: 'Ik ben het niet met je eens, omdat ...'

2. Stilte: Je knikte vriendelijk en hield wijselijk je mond....

2. Onderzoeken: 'Ik zie het denk ik anders, kun je me iets meer vertellen over hoe jij het ziet?'

 

De meesten van ons geloven in diversiteit en zijn van mening dat er verschillende perspectieven, expertises en ideeën nodig zijn om complexe problemen op te lossen en innovatie te stimuleren. Het probleem in de praktijk is dat we het één geloven en het andere doen. We geloven in de waarde van verschillende perspectieven. Echter de spanning die een verschil van mening in de praktijk oproept, beantwoorden we met een discussie (reactie 1) of met wijselijk ons mond te houden (reactie 2). We hebben niet geleerd om verschillen te benutten door een waardevolle dialoog (reactie 3) te starten, die leidt tot nieuwe inzichten en ontwikkeling èn innovatie stimuleert. 

 

Wil jij met Dialogue to Synergize de regie voeren in gesprekken en spanning op een positieve en productieve manier gebruiken?

Ja, ik neem de verantwoordelijkheid voor de woorden die ik kies en de impact die zij hebben.

Durf jij het aan?

Dialogue to Synergize is ontwikkeld vanuit onze missie om de (eeuwige) discussie in Nederland te vervangen door de dialoog. Hier streven wij naar omdat we geloven dat je met D2S het beste in elkaar naar boven haalt, innovatieve manieren vindt om grote uitdagingen het hoofd te bieden en minstens zo belangrijk, samenwerken een stuk vitaler maakt!

 

Om te slagen in onze missie hebben we jou nodig. Daarom roepen wij jou op om in je eigen (professionele) omgeving uit te spreken dat jij de discussie wilt vervangen door de dialoog. Vorm met de collega’s die positief reageren op jouw openbare intentieverklaring een team dat zich hard maakt voor een meer productieve manier van communiceren en samenwerken!

Deel je intentieverklaring in de LinkendIngroep Einde Discussie en krijg support van mensen met dezelfde missie

Toon leiderschap door D2S en maak het verschil

Fons Trompenaars doet al meer dan 30 jaar onderzoek om gedrag van mensen te begrijpen en te voorspellen. Op basis van deze ervaring hebben we Dialogue to Synergize ontwikkeld, die vele succesvolle leiders en professionals over de hele wereld toepassen en concrete handvatten geeft voor het voeren van inspirerende dialogen. Met als resultaat betere onderlinge relaties en betere prestaties.

Contact

Boek als logo.png

Zijlstaat 47

2011 TK Haarlem

+31-(0)6 415 631 42

roland@d2s.info

THTlogo.png
contact
bottom of page